Advocatenkantoor Berden werkt met duidelijke prijsafspraken. Hiermee wordt voorkomen dat de declaratie voor u als vervelende verrassing achteraf komt. Advocatenkantoor Berden zorgt ervoor dat tarieven worden toegesneden op uw individuele omstandigheden en de bijzonderheden van de zaak. Advocatenkantoor Berden bespreekt met u graag de onderstaande mogelijkheden tijdens een vrijblijvend intakegesprek op kantoor.

 

Uurtarief

Advocatenkantoor Berden werkt in beginsel op basis van een marktconform uurtarief. Daarbij wordt de declaratie vastgesteld door het aantal uren dat de advocaat aan de zaak werkt te vermenigvuldigen met het uurtarief.

 

Vaste prijsafspraak

Het is, als de zaak zich daarvoor leent, ook mogelijk om een vast bedrag voor een zaak af te spreken. Hierbij zal rekening worden gehouden met de aard, omvang en spoedeisendheid van de zaak.

  

Rechtsbijstandverzekering

In bepaalde gevallen kan uw rechtsbijstandverzekering dekking verlenen voor de kosten van een advocaat. Ook hierover kan Advocatenkantoor Berden u nader informeren.